Kia Ora Whanau 

 

“Ko te manu i kai a te Miro nona te Ngahere

Ko te manu i kai a te Matauranga nona Te Ao”

“The bird that feast on the miro berry their domain is the forest

The bird that feast on knowledge their domain is the forest”